Battonya

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hirdetménye

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 18. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdése alapján a jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban szereplő földrészletekre vonatkozóan a fővárosi és megyei kormányhivatalok és járási (fővárosi kerületi) hivatal közreműködésével nyilvános árverést folytatott le.

Árverés helyszíne és címe: A-B EXPO (5600 Békéscsaba, külterület 0296/2 hrsz.),
(repülőtér mellett), emeleti konferenciaterem

Az árverések időpontjai: 2015. év 12. hó 07. naptól 2015. év 12. hó 15. napig

Az NFA a Korm. rendelet 33. § (2) bekezdésében, valamint a 22. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel az árverés eredményét a jelen hirdetmény elválaszthatatlan mellékletét képező táblázatban foglaltak szerint közzéteszi, egyidejűleg közli, hogy az eredményes árverés alapján értékesítésre kerülő földrészletek vonatkozásában az államot 20 éves időtartamra – a szerződés szerinti vételáron – visszavásárlási jog illeti meg. A visszavásárlási jog biztosítására a földrészletet 20 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom terheli.

Kelt: Budapest, 2016. január 05.

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
képviseletében

 

Nagy János
elnök 

A  teljes dokumentum letöltése: Békéscsaba A B EXPO