Battonya

2024. május 30.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2024. május 30. napján csütörtökön, 14 órakor ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

3., 2023. évi maradvány elszámolása

4., A 2023. évi éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

5., Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálat 2023. évi feladatellátásáról és működtetéséről szóló szakmai- és pénzügyi beszámoló, elszámolás elfogadása

6., A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója és könyvvizsgálói jelentése

7., Az önkormányzat 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése

8., Beszámoló a Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2023. évi tevékenységéről

9., A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság beszámolója Battonya város 2023. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

10., Battonya, Hermann Gmeiner utca 51-2. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

11., Battonya, Petőfi téri buszváró épületben lévő üzlethelyiség és raktárhelyiség bérbeadása

12., Bejelentések