Battonya

2024. január 25.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2024. január 25. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya és Olari (Varsánd) közötti testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló szándéknyilatkozat

3., Battonya, Dugonics utca 10. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

4., Battonya, Bem utca 55. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

5., A polgármester 2024. évi szabadságütemezési terve

6., Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak jóváhagyása

7., Bejelentések

Battonya Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkerti Bölcsőde nyári zárva tartás időtartamának meghatározása

Dél-Békési Kistérse’g Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötése

Az Önkormányzat tulajdonában lévő kivett beépítetlen terület elidegenítése

Térfigyelő kamera telepítése