Battonya

2024. február 29.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2024. február 29. napján csütörtökön, 14 órakor ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Közmeghallgatás

3.,Battonya Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(11.24.) önkormányzati rendelet módosítása

4., Battonya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés-tervezete

5., Az önkormányzati tanulmányi ösztöndíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

6., Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása

7., Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet által nyújtott házi segítségnyújtás ellátotti létszámának meghatározása

8., Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

9., A Battonyai Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, valamint 2024. évi munkatervének elfogadása

10., A Battonyai Testgyakorlók Köre Sportegyesület 2023. évi beszámolója

11., Gáspár Tamás gyepmester 2023. évi gyepmesteri tevékenységéről szóló beszámoló

12., Battonya, Pakurár Demeter utca 1226. helyrajzi számú ingatlan 36/264 tulajdoni hányadának önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

13., Battonya, Pakurár Demeter utca 1224. helyrajzi számú ingatlan 45/3600 tulajdoni hányadának önkormányzat részére történő térítésmentes felajánlása

14., Bejelentések