Battonya

2022. október 27.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. október 27. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása

3., Battonyai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

4., Battonyai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

5., Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

6., Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet Alapító Okiratának módosítása

7., A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 23/2021.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítása

8., A helyi termelői piacról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

9., Battonya Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Bejelentések

Battonya Város Önkormányzata és a HANGANOV Kft. között létrejött szerződések megszüntetésére vonatkozó képviselő-testületi határozatok módosítása

Zárt ülés

Szociális bérlakás bérbeadása iránti pályázatok elbírálása