Battonya

2016. május 26.

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2016. május 26. napján 14 órakor ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2., Battonya Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet-tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

3., 2015 évi maradvány elszámolása

4., 2015 évi éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

5., TOP, VP, és egyéb pályázatok bonyolításához szükséges előterjesztések

6., Folyószámla hitelkeret megemelése

7., Battonya Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának módosítása

8., A közfoglalkoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása 1.

     A közfoglalkoztatással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása 2.

     Battonya Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervének módosítása

9., A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (VI.26.) önkormányzati rendelet módosítása

10., Battonya Város Önkormányzata és a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása

11., Az Önkormányzat 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése

12., A Battonyai Összevont Napköziotthonos Óvodákért Közalapítvány alapító okiratának jogszabályoknak megfelelő módosítása

13., Településrendezési Terv Módosítása

14., Az Önkormányzat tulajdonában lévő belterületi földek elidegenítése

15., Pannon Holt-Tenger Kft. 2015 évi beszámolója, könyvvizsgálói jelentés

16., Bejelentések

     SOS Gyermekfalu övezeti besorolásának módosítása iránti kérelem

     Dél-békési Jövőkép Nonprofit Kft. beszámolója

Zárt ülés:

A volt Dohánybeváltó részét képző gazdasági épületek lebontásából származó anyagok eltulajdonítása miatt az önkormányzatot ért kár megtérítése ügyében szükséges intézkedés megtétele