Battonya

Hatályos Önkormányzati Rendeletek

1996

Battonya Város Önkormányzatának 21/1996.(IX.26.) OK. rendelete  az önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2000

Battonya Város Önkormányzatának 7/2000.(III.30.) ÖK.sz. rendelete az építészeti környezet védelméről  (A 19/2005.(X.28-) és a 6/2016. (III.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2002

Battonya Város Önkormányzatának 17/2002.(IX.27.) ÖK.sz. rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2005

Battonya Város Önkormányzatának 27/2005.(XI.23.) rendelete  a köztemető fenntartásáról és a temetkezésről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2006

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (VIII.11.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2007

Battonya Város Önkormányzatának 12/2007.(VI.1.) Ör. rendelete  a köztisztaság fenntartásáról

Battonya Város Önkormányzatának 13/2007.(VI.1) Ör. rendelete  a közterület-használat engedélyezéséről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2008

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2008.(II.29.) rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről (egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

2011

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. (a 3/2012.(I.27.), a 10/2012.(III.30.), a 19/2012.(IX.14.), a 4/2013.(III.01.), a 9/2014.(IV.25.), a 11/2014.(VI.27.), a 12/2014.(VIII.27.), a 14/2014.(X.27.), valamint a 16/2014.(XI.27.) a 13/2015.(V.29.), valamint a 17/2015.(VII.30.), 20/2015.(X.02.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  11/2011.(IV. 29.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

2013

Battonya Város Önkormányzatának 17/2013.(1.20.) rendelete  a gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az intézményi térítési díjról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.26.), a 19/2015.(X.02.), valamint a 12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelettel)

2015

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(I.29.) rendelete a települési képviselők tiszteletdíjáról (egységes szerkezetben a 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelettel)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról (a 912015. (V.I.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III.27.) számú önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete  a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V.I.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályairól

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről

2016

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelete  a szeszes ital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(11.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről  (a 11/2016.(V.27.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(IV.1.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016.(IV.13.) önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016.(VIII.26.) önkormányzati rendelete  az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

2017

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.24.) rendelete a talajterhelési díjról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról, valamint a szociális szolgáltatásokról és az intézményi térítési díjakról (a 9/2015. (V.I.), 4/2017.(III.3 l .) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. 61127.) önkormányzati rendelete a helyi egyesületek, alapítványok, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról (az 5/2017. (III.31.), a 8/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról)

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének  14/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XXLI) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Battonya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatásról (egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.26.), a 19/2015. (X.02.), valamint a 12/2016. (V.27.) önkormányzati rendelettel)