Battonya

„Trafik” Ingatlan Hirdetés

Battonya Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő, a Battonya Fő utca 89. szám alatti sarki ingatlan előtt elhelyezkedő trafik épületét az alábbi értéken eladásra meghirdeti:

1. Az üzlethelyiséget bruttó 200.000,- Ft értéken.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlan jelenleg bérbe van adva, a bérlőt elővásárlási jog illeti meg.

Azonos mértékű legmagasabb ajánlati ár esetén a kiíró versenytárgyalást tarthat. Azonos mértékű ajánlatnak minősülnek azok az ajánlatok melyek összege 10%-ot meg nem haladóan térnek el.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 100.000,- Ft.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a “Fő utcai trafik értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

Bővebb felvilágosítást Battonya Város jegyzője ad.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. május hó 20-a.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére.