Battonya

TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00001

Csapadék- és belvízvédelmi fejlesztések Battonyán

Battonya Város Önkormányzata

Támogatás összege:
50.619.401 Ft, mely 100 %-os támogatottságú

Projekt fizikai zárása:
2020.09.30.

Projekt tartalom:
A projekt keretében a tervezett vizimunka a 80/6. Királyhegyes-Szárazéri öblözet vízgyűjtő területén belül, Battonya város belterületét érintően került megtervezésre és kivitelezésre.
A tervezett vizilétesítmény alapvető feladata, a Dózsa György utca vízgyűjtő területén jelentkező belvíz és csapadékvíz elvezetéséhez, a megfelelő kapacitások és lefolyás biztosítása.
A sikeres kivitelezés során megvalósult a Dózsa György utcában korábban megvalósult csatorna eredeti vízszállító képességének a helyreállítása, az átereszek átépítésével, a mederszelvény rendezésével, a jelenleg is burkolt szakaszok újra burkolásával, a csatorna 70,3 fm. torkolati szakaszának zárttá tételével.
A projekt kapcsán így összesen 1 007,7 méternyi csatornaszakasz került felújításra.