Battonya

Tisztelet a Hősöknek

November 11., 11 óra, a nemzetközi gyertyagyújtás időpontja, amikor egy szál gyertya vagy mécses meggyújtásával fejezzük ki tiszteletünket a hazájukért halt magyar és más nemzetek katonái iránt. Ezt az időpontot választotta Battonya Város Önkormányzata a köztemetőben felújított I. világháborús hadisírok átadására, ahol magyar, szerb és orosz katonák nyugszanak. 
Marjai János polgármester úr köszöntője és dr. Palkó Lajosné a Kulturális Bizottság elnöke ünnepi beszéde után a síroknál Gálity Illés szerb ortodox esperes tartott halotti megemlékezést, a résztvevők pedig elhelyezték az emlékezés virágait. Ezt követően Varga István jegyző úr átadta a felújított ravatalozó épületét.

 Az ünnepi megemlékezés befejezéseként a megjelentek a város központjában lévő I. világháborús emlékműnél is lerótták tiszteletüket a hősök emléke előtt.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével az Oroszországi Föderáció Honvédelmi Minisztériuma Katonai Emlékmegőrző Igazgatóságának képviseletében Afonina Alla, az Oroszországi Föderáció Nagykövetségének titkára, dr. Hoffmann Zsolt Géza, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jogi főelőadója, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságának képviseletében Juhász László százados, Nagy Lajos r. alezredes a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője és Zalai Szabolcs r. alezredes, a Battonyai Rendőrőrs parancsnoka.

Közreműködött Kocsis Nándor, Pável Etelka és dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna.