Battonya

Tájékoztató az iparűzési és gépjárműadóval kapcsolatos változásokról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény lakosságot érintő fontosabb módosításairól, melyek 2021. január 1. napján lépnek hatályba.

Helyi iparűzési adóval kapcsolatos változások:

Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét, kizárólag az állami adóhatósághoz (NAV) elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával teljesítheti. Az e-önkormányzat portál helyi iparűzési adó űrlapjai visszavonásra kerülnek, a továbbiakban azok nem lesznek elérhetőek.

Kérjük Adózóinkat legyenek a fentiekre figyelemmel az elektronikus ügyintézés során!

Viszont az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély (őstermelő, adószámmal rendelkező magánszemély) vállalkozó a helyi iparűzési adóról szóló bevallását papíralapon, az Önkormányzati adóhatósághoz is teljesítheti.

Gépjárműadóval kapcsolatos változások:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el 2021. január 1. napjától.

Ezért kérjük a Lakosságot, hogy a 2021. évre esedékes gépjárműadójukat NE az önkormányzati gépjárműadó számlára fizessék meg.

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy akinek a 2021. évet megelőző adóévekre gépjárműadó hátraléka van, azt továbbra is a Battonya Város Önkormányzatához köteles megfizetni.

 

Varga István Tamás

jegyző