Battonya

Tájékoztató a hulladékszállításról

2015. július 1-től több ponton módosultak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő jogszabályok, többek között a 385/2014 (XII.31) Kormány rendelet.Egyrészt bevezetésre kerül a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés, amelyről a közszolgáltató külön tájékoztatást tesz közzé.

Továbbá a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson a kommunális hulladék (vegyes hulladék) esetében.

A közszolgáltató a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek űrmértéke a 60 litert nem haladja meg, a két vagy több fős háztartások esetében ez 80 liter.  

Röviden az alábbiakat kell tudni:

  • A 60 literes gyűjtőedényt az ingatlanhasználó csak abban az esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére bizonyítja. A polgármesteri hivatal titkárságán egy nyilatkozatot kell kitöltenie annak a személynek, aki a szállítási címen egyedül él és az ingatlant időszakosan sem használja rajta kívül más személy. Az igénybevételhez személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatása szükséges, más nevében történő ügyintézés esetében érvényes meghatalmazásra is szükség van.
  • A 80 literes gyűjtőedény igénybevételéhez szintén nyilatkozatot kell tenni a közszolgáltató felé, amelyet a szolgáltató minden esetben egyedileg bírál el figyelembe véve az ingatlanhasználók számát, valamint a keletkező hulladék fajlagos mennyiségét.

A gyűjtőedény cseréjének a költsége az ingatlanhasználót terheli.

Tisztelettel:
Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.

Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.