Battonya

Tájékoztatás – Szabadtéri égetés

Battonya Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 6/2021.(II.23.) önkormányzati rendelet értelmében

2021. FEBRUÁR 1-TŐL 2021. MÁJUS 15-IG A SAJÁT TULAJDONÚ INGATLANON ISMÉT LEHETŐSÉG VAN AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK SZABADTÉRI ÉGETÉSÉRE!!! A közterületi égetés TILOS!

Az égetés csak kivételes esetben 08 órától 18 óráig a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető.

Az éghető kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot  (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.).

A megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha Battonya város területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.

 

A jövőben előtérbe kell helyezni az avar és növényi hulladék környezettudatos kezelési lehetőségeit:

  1. A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. zöldhulladék begyűjtő szolgáltatásának igénybe vétele.

/Begyűjtés átlátszó műanyag zsákokban vagy 1 méternél rövidebb kötegekben összekötve/.

  1. Komposztáló edény igénylése a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-től.

 

A kerti zöld hulladék, növényi szár, levél közterületen nem tárolható.

A fák metszéséből származó gally közterületen maximum 48 óra időtartamig helyezhető el. Amennyiben a közterület ellenőrzése során megállapítást nyer, hogy a fenti hulladékok tárolása közterületen valósul meg, úgy a tárgyban indítandó eljárás keretében természetes személy esetén 5.000 forinttól 150.000 forintig terjedő, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 1.500.000 forintig terjedő közigazgatási bírság  kiszabására kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a fentiek betartására!

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS:

(ág, gally, egyéb növényi rész)

2021.

SZELEKTÍVHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS:

 

2021.

Március 22.; Április 26.; Május 24.;

Június 28.; Július 26.; Augusztus 23.;

Szeptember 27.; Október 25.;

November 22.; December 27.

Átlátszó zsákban vagy 1 méternél rövidebb kötegekben kihelyezve.

(kihelyezhető mennyiség:  maximum
¼ m3/ingatlan/alkalom)

Március 18.; Április 15.; Május 20.;

Június 17.; Július 15.; Augusztus 19.;

Szeptember 16.; Október 21.;

November 18.; December 16.

LOMTALANÍTÁS: 

2021. Július 30.