Battonya

Tájékoztatás – Európai parlamenti képviselők választása 2019.

Tisztelt Battonyai Választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke a 4/2019. (III.1.) KE határozatában az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásának időpontját 2019. május 26. napjára (vasárnapra) tűzte ki.

A szavazás napján szavazni reggel 6 órától este 19 óráig lehet abban a szavazókörben, amelyben a választópolgár a névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe felvételről a választópolgárok 2019. április hó 5. napjáig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a Helyi Választási Iroda értesítő átadásával vagy megküldésével értesíti.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat.

Az Európai Unió más tagállama állampolgárának névjegyzékbe vétele iránti kérelme

Az Európai Unió más tagállamának állampolgára legkésőbb 2019. május 10. napján (péntek) 16.00 óráig kérheti, hogy a központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedjen.

Az Európai Unió más tagállamának az Európai Parlament tagjainak választására is kiterjedő hatállyal központi névjegyzékben szereplő állampolgára legkésőbb 2019. május 16-án 16.00 óráig kérheti, hogy központi névjegyzékbe vétele az Európai Parlament tagjainak választására ne terjedjen ki.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (átjelentkezés)

Az a battonyai lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján belföldön, de lakcímétől távol tartózkodik lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő a Helyi Választási Irodánál. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

 1. a)legkésőbb május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy – levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja,
 2. b)legkésőbb május 24-én 16.00 óráig – személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén – visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

Az átjelentkezés személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Átjelentkezéssel szavazni a 002. számú szavazókörben (Könyvtár, Battonya, Fő utca 72/A.) lehet.

Szavazás külföldön

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. Ez esetben Magyarország külképviseletein adhatja le a választópolgár a szavazatát.

A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodához. A kérelmet személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Szavazás mozgóurnával

Az a választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet

 1. a)a helyi választási irodához
 2. aa)levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb május 22-én 16.00 óráig,
 3. ab)személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb május 24-én 16.00 óráig vagy
 4. ac) május 24-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12 óráig,
 5. b)az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével május 26-án, legkésőbb 12.00 óráig

kell benyújtani. 

A mozgóurna iránti kérelmet személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon lehet benyújtani a Helyi Választási Irodához. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi Választási Irodán.

Szavazás fogyatékossággal élő választópolgárként

A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

 1. a) Braille-írással készült értesítő megküldése,
 2. b) könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
 3. c) Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
 4. d) akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.

A fogyatékossággal élő választópolgár a fent megjelölt segítséget 2019. május 17. napján 16.00 óráig igényelheti személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.

A szavazat leadásához szükséges, hogy a választópolgár igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint, hogy szerepeljen a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:

 • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formájú személyi)
 • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
 • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély.
 • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél.

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

A lakcím igazolására alkalmas:

 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

Minden szavazókörben két-két szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése során csak a szavazó tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más ok akadályozza a szavazásban, az általa választott segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő listára lehet, a lista neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).

A választással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda nyújt felvilágosítást:

 • Helyi Választási Iroda vezetője: Varga István Tamás jegyző, telefon: 68/456-069, e-mail: jegyzo@żbattonya.hu
 • Helyi Választási Iroda vezető általános és jogi helyettese: dr. Czakó Anita aljegyző, telefon: 68/456-000/103, e-mail: dr.czako.anita@battonya.hu

Szavazókörök címe:

 1. szavazókör: Ötösőrsi Iskola, Fő utca 58.
 2. szavazókör: Könyvtár, Fő utca 72/a
 3. szavazókör: Napköziotthon, Fő utca 117.
 4. szavazókör: SOS. Gyermekfalu, Hermann G. utca 21.
 5. szavazókör: Szerb Általános Iskola és Óvoda, Hunyadi utca 54.
 6. szavazókör: Városi Művelődési Központ, Fő utca 77.

 

Battonya, 2019. május 2.

 

Varga István Tamás
Helyi Választási Iroda Vezetője