Battonya

Tájékoztatás címek rendezéséről

Tisztelt Lakosság!

2021. január 1. napjától bevezetésre került az ún. központi címregiszter (a továbbiakban: KCR), amelynek célja, hogy a címek egy központi rendszerbe kerüljenek, azaz a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás stb) szereplő címadatok pontosak és naprakészek legyenek. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR rendelet) írja elő. A Kormány a címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A központi címregiszterbe a címadatok hiánytalan, pontos feltöltéséhez szükségessé vált a települési címek felülvizsgálata. E feladat meglehetősen időigényes, hiszen a pontos adatok megállapítása gyakran helyszíni szemle útján lehetséges. A címek felülvizsgálata során több probléma is felmerül; legjellemzőbb az, hogy azonos házszám alatt, különböző helyrajzi számok vannak, valamint telekmegosztások során nem egységes az újonnan létrejött/létrejövő telkek számozása, továbbá az is előfordul, hogy egy adott telek csupán helyrajzi számmal van ellátva.

A közterület elnevezésének rendjéről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló 4/2021. (II.2.) önkormányzati rendeletet, valamint a KCR rendelet alapján sor kerül Battonyán a címek felülvizsgálatára és a rendezetlen címek esetén a házszámok megváltoztatására.

A címrendezés során minden esetben az ingatlan-nyilvántartásban szereplő helyrajzi számhoz rendelt házszám az irányadó.

Az esetleges házszámmódosításról a jegyző határozatot hoz, amelyről minden érintett ingatlantulajdonos értesítve lesz. A határozat megküldésre kerül a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatal (Okmányiroda) részére is (Battonya, Fő utca 91.), azonban a lakcímkártya cseréje érdekében az ingatlantulajdonosnak a határozat kézhezvételét követően személyesen kell felkeresnie a járási hivatalt.

A lakcímkártya cseréje ingyenes.

Az egységes címrendezés érdekében kérem a lakosság együttműködését!

Battonya, 2021. február 17.

Varga István Tamás
jegyző