Battonya

Tájékoztatás a szennyvíz-beruházás jelenlegi állásáról

Az elmúlt időszakban több szóbeli és írásbeli érdeklődési érkezett az Önkormányzat felé a beruházás ütemezéséről és a várható költségekről.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a “Battonya Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése” projekt fizikai munkálatai várhatóan 2019. augusztusában befejeződnek, melyet követően hat hónap próbaüzem veszi kezdetét. A rendszer átadására várhatóan 2020. március elején történik meg. A jelenlegi készültség alapján a kivitelező azt nyilatkozta, hogy a vállalt határidőt tartani tudja.

Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően a beruházás 100%-os támogatásban részesült, melynek eredményeként az önkormányzat felé a lakosságot semminemű fizetési kötelezettség nem terheli!

A beruházás részeként a telekhatáron belül megtörténik a szennyvíz csatlakozási pont kiépítése. A telekhatáson belül a lakóépület és a csatlakozási pont közötti szakasz kiépítése az ingatlantulajdonos feladata. Ennek elvégzésére nincs kijelölt szervezet,az Alföldvíz Zrt. engedélye birtokában akár saj át kivitelezésben is történhet.

Battonya, 2019. március 26.

Marjai János   
polgármester