Battonya

Tájékoztatás a belterületi égetés szabályairól

Battonya Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetésének helyi szabályairól szóló 10/2015.(V.I.) önkormányzati rendelete értelmében – összhangban az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel –

a közterületi /utcai/ égetés, tűzgyújtás egész évben TILOS.

A saját tulajdonú ingatlanon (udvar, kert) az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése minden év március hó 1. napjától május hó 15. napjáig, valamint szeptember hó 1. napjától november hó 15. napjáig 8 órától 18 óráig végezhető.

Az éghető kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyag, gumi, vegyszer, festék, stb.)

A megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az esetben, ha Battonya város területére is érvényes, központilag elrendelt tűzgyújtási tilalom van érvényben.

  • Lehetőség van a TAPPE Hulladékgazdálkodási Kft. zöldhulladék és szelektív hulladék begyűjtését célzó szolgáltatásának igénybe vételére. /begyűjtés átlátszó műanyag zsákokban, szállítási időpontok mellékelve/.

Avar és kerti hulladék égetése a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarásával végezhető.

A fentiekkel összhangban: amennyiben a bárki által díjmentesen hívható 112 hívószámon az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesítésre kerül a hatályos jogszabályok szerint a tűzvédelmi hatóság 20.000 Ft-tól 60.000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a fentiek betartására.

Battonya, 2018. augusztus

 

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS:

SZELEKTÍVHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS:

2018.

2018.

Szeptember 06.

Szeptember 04

Október 04.

Október 02.

November 07.; 16.

November 06.

December 13.

December 04.

Áttetsző zsákban vagy 1 méternél rövidebb kötegekben kihelyezve.

Sárga színű gyűjtőedény.

Elhelyezhető benne:

– újságok, könyvek, csomagoló papírok, kartondobozok, kiöblített italos kartondobozok,

– üdítős, ásványvizes PET palackok, kiöblített háztartási háztartási flakonok és azok lecsavart kupakjai,

– háztartási tiszta fóliák, szatyrok, tasakok,

– háztartási fémhulladékok, fémdobozok;

A dobozokat, palackokat lapítva kell az edényzetbe helyezni.