Battonya

Szent István-napi megemlékezés

Államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett ünnepséget Battonya Város Önkormányzata és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár augusztus 20-a délelőttjén a Művelődési Házban. Borsodi János alpolgármester ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta:

– Ezen a napon Szent Istvánra, mint a magyar történelem, valamint magyarságunk egyik legmeghatározóbb, legkimagaslóbb egyéniségére emlékezünk és hálát adunk mindennapi kenyerünkért is. Szent István tevékenységeinek legfőbb mérföldkövei a keresztény magyar királyság megalapítása, az első törvények kibocsájtása, a független magyar egyházszervezet megalkotása, mely munkálkodásának következtében Magyarország a keresztény Európa része lett és nem utolsó sorban itt leljük tetten az önálló Magyar Nemzet létrejöttét.
Beszédében az ünnep méltóságához igazodva idézte Szent István királyunk intelmének bevezető első mondatát, amelyben az Isten iránti hitvallással kezdi Imre fiához intézett
szavait, intelmeit:
„Mivel megértem s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten
akarata megteremtett s nyilvánvaló eleve elrendelése
elrendezett mind a kiterjedt égbolton, mind az egybefüggő
földi tájakon, azt törvény élteti s tartja fent….”
Ezeket a szép és hitbéli gondolatokat idézve kitért nemzeti
összetartozásunk fontosságára is.
Ünnepi beszédét Faludi Ferenc Szent István királyhoz írt verséből kölcsönzött idézettel folytatta: ,,Téged tisztel kis országunk, Első szent urának vall. Tőled vette fényességét,/méltóságát, érdemét/, koronája ékességét,/ hitit, kincsét, mindenét. Elbujdostál, megkerestünk…”
– Nagy jelentősége van a költő sorainak, hiszen ez a néhány sor magában foglalja mindazt, amire egy nemzetnek szüksége van ahhoz, hogy becsülje önmagát és tiszteljen másokat. Nem a múlt felől nézve, hanem a jövőbe tekintve, abba a közös jövőbe, amit alakítani együtt tudunk – zárta beszédét az alpolgármester.
Az ünnepség Kovács Árpád református lelkész igei köszöntőjével és az új kenyér megáldásával folytatódott. A „Ki tud többet Battonyáról?” játék díjátadása után kiállítás nyílt a Dombegyházi Díszítőművészeti Szakkör munkáiból.

 
 
SAM_3421
 SAM_3444
 
SAM_3442
 
SAM_3460
 
SAM_3494
 
SAM_3499
 
SAM_3500
 
SAM_3501
 
SAM_3518
 
SAM_3521
 
SAM_3415
 
SAM_3416
 
SAM_3414