Battonya

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022

Kedvezményezett neve: Battonya Város Önkormányzata

A projekt címe: Bölcsőde Építés

Szerződött támogatás összege: 150 millió forint

Támogatás mértéke: 100%

Battonyán működő Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet egyik telephelye a Biztos Kezdet Gyerekház. A Biztos Kezdet Gyermekházban jelenleg bölcsődei ellátás nem működik.

Ezen intézménynek szerves része lesz a TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00028 azonosítószámú projekt eredményeként épülő új bölcsőde, melynek férőhelyszáma a projekt eredményeként 12 fő lesz. Jelen projektben ezen intézmény bővítését tervezzük, további 1 x 12 fős csoportszobával bővíteni.

A főkedvezményezett Battonya Város Önkormányzata tartja fenn, a Battonya Városi Önkormányzat Szociális Ellátó Szervezet Biztos Kezdet Gyermekház intézményét.

A fejlesztéssel érintett intézménynek helyt adó épület tulajdonosa szintén a fő kedvezményezett Battonya Város Önkormányzata.

A felújítással érintett épület Battonyán, A Hősük u. 8 szám alatt helyezkedik el.

A bölcsőde zavartalan működéséhez fontos a megfelelő intézményi környezet és a tárgyi feltételek biztosítása.

A projekt megvalósulása esetén a bővítés és az új eszközök beszerzése mind hozzájárulnának a gondozó, nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, a hatékonyabb, gazdaságosabb működéséhez. A megújult környezetnek köszönhetően: esztétikus, biztonságos környezetben tudnának a gondozási, nevelési munkák megvalósulni, mind a szülők, mind a gyermekek megelégedettségére.

A projekt stratégiai célja:

A pályázat fő célja, fejleszteni a 3 éven aluli kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító bölcsődei ellátást, a kisgyermekek számára esztétikus és egészséges környezet megteremtése, mely által a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérést is segítjük. A megvalósítással új férőhelyeket alakítunk ki, férőhelybővítés történik. A bölcsődei ellátás 12 fővel bővül a projekt eredményeként.

A tervezett épületbővítés, felújítás és eszközbeszerzés hozzájárul ahhoz, hogy az intézménybe járó bölcsődések optimális környezetben töltsék napjaikat, ergonómiai szempontoknak megfelelő bútorok biztosítsák a mindennapi kényelmüket. A gondozó-nevelő munkát végző pedagógusok és segítők részére rendelkezésre állhatnak azok az eszközök, melyek a kisgyermekek egészséges testi fejlődéséhez hozzájárulnak, kiegyensúlyozott személyiséggé válnak.

Vállalt műszaki-szakmai eredmények:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére teszünk vállalást:

1. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 12

2. Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek

száma: 3

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00022