Battonya

Pályázati hirdetmény

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő u. 93. sz. alatti  242 m2 üzlethelyiséget és a kiszolgáló helyiségeket, központi fűtéssel ellátott közművesített ingatlanrészt ruházati üzlet céljára 2018. április 01. napjától 2023. március 31. napjáig terjedő időtartamra bérbeadásra meghirdeti.

A bérleti díj mértéke, és a pályázati feltételek a mellékletben szerepelnek.  

A pályázatokat írásban „pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül, zárt borítékban a polgármesternek kell benyújtani március 13n 10 óráig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1).  a pályázó nevét, címét

 2).  a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát

 3).  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket

       elfogadja

 4). a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát

 5). a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a bérleti jogviszony

      megszűnését követően az eredeti állapotot helyreállítja kártalanítás igénye
      nélkül

A pályázók közül az részesül előnyben aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a legmagasabb bérleti díjat ajánlja.

A pályázatok bontásának helye és ideje: 

Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácskozó terme, 2018. március 29. 14 óra, melyen a pályázók jelen lehetnek.

Pályázati feltételek melléklete a Battonya, Fő u. 93. sz. alatti  242 m2 alapterületű ruházati üzlethelyiség és a kiszolgáló helyiségek pályázatához:

A pályázat további lényeges feltétele hogy a pályázó ruházati üzlet működtetésével összefüggő vállalkozási tevékenységében legalább 5 éves tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezzen és ezt igazolja.

Az üzlethelyiség bérleti díja havonta 100.000,-Ft/hó, mely a bérlet tartama alatt minden évben a KSH által kimutatott előző évi inflációval növekszik.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a tárgyban jelölt épületet felújítani, korszerűsíteni, átalakítani kívánja és ez az üzlet működésének szüneteltetését vonhatja maga után, kártalanítás nem illeti meg. A felújítás, korszerűsítés miatti bérleti jogviszony szüneteltetésének további szabályozása a felek megállapodása az irányadó.

 A pályázó tudomásul veszi, hogy, ha a tárgyban jelölt ingatlanban az önkormányzat önkormányzati feladatot kíván ellátni, a szerződést rendes felmondás útján a bérbeadó – a felek megállapodása szerinti kártalanítással – megszüntetheti.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a fenti ingatlan egy részének felújítására nézve az önkormányzat pályázatot nyert, így 100 m2 csökkenés valósul meg a bérelt terület nagyságában 1-2 éven belül.