Battonya

Pályázati hirdetmény

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő testülete  az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő u. 91. sz. alatti 29,10 m2 alapterületű, teljesen közművesített üzlethelyiséget – vállalkozási tevékenység  céljára, 5 éves időtartamra bérbeadásra meghirdeti. Pályázni jogosult egyéb feltételek mellett, akinek a tevékenység folytatására feljogosító engedélye van.  

 A bérleti díj havi 10000 Ft. + ÁFA, mely a bérlet tartama alatt minden évben a KSH által kimutatott előző évi inflácval növekszik.

A pályázatokat írásban “Pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül, zárt borítékban a polgármesternek kell benyújtani 2022. június 14-én 10 óráig.

 A pálzatnak tartalmaznia kell:

 1).  a pályázó nevét, címét

 2).  a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát

 3).  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket

       elfogadja

 4). a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát

 5). a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a bérleti jogviszony

      megszűnését követően az eredeti állapotot helyreállítja

A pályázatok bontásának helye és ideje:

Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácskozó terme 2022. június 30.-án 14 óra, melyen a pályázók jelen lehetnek.