Battonya

Pályázati Hirdetmény

Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 121/2018. (VII.05.) Kt. határozata alapján a Polgármester a megüresedett épület jövőbeli hasznosítására, nyilvános ötletpályázat útján az Önkormányzat tulajdonában lévő Battonya, Fő u. 93. szám alatti 11. helyrajzi számú épületet, épületrészt, meglévő helyiségeket, jelenleg üres teret (részben vagy egészben) (3515 m2- es telken) 5-10 évig terjedő időre  bérbeadásra meghirdeti.

Az ingatlan előzetes egyeztetés után megtekinthető (0668/456-000).

Battonya város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2007.(II.5.) rendelet 11.§-a alapján a terület településközpont vegyes terület (Vt) besorolású.

A településközpont vegyes terület amely – több önálló rendeltetési egységet magába foglaló – lakó, helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

A településközpont vegyes területen elhelyezhető: lakóépület, igazgatási épület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület, a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény. A településközpont vegyes területen kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény.

A településközpont vegyes területen nem helyezhető el: önálló parkolóterület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára, termelő kertészeti építmény, parkolóház, üzemanyagtöltő állomás.

Az újrahasznosítási ötletpályázat célja a megüresedő épületben új funkciójú bérbeadás lehetőségének keresése, az épület szükséges belső felújításának finanszírozása, és felújítást, átalakítást igazoló garancia biztosítása (fedezetigazolás arról, hogy rendelkezésére áll a forrás a fentiek megvalósítására).

A pályázat célja olyan pályázók felkutatása, akik az általuk javasolt ötlet megvalósítására, finanszírozására, működtetésére vállalkoznak. A nyilvántartott műemléki értékű épület értékeinek tiszteletben tartása mellett a javasolt új felhasználás a mai kor műszaki követelményeinek megfelelően legyen megvalósítható.

Az újrahasznosítási funkciót a pályázó határozza meg (rendezvény, vendéglátás, üzlet, közösségi tér stb.) megvalósíthatósági tanulmánnyal és üzleti tervvel alátámasztva.

A pályázatnak tartalmaznia kell a befektetéshez viszonyított bérleti díjra vonatkozó ajánlatot.

Pályázni jogosult az egyéb feltételek mellett, aki a tevékenység folytatására feljogosító engedéllyel rendelkezik.

A kiíró a pályázatokat nem rangsorolja, az önkormányzat azzal a pályázóval köt szerződést, aki a fenti ingatlan legmegfelelőbb hasznosítására vonatkozó ötletpályázatot nyújtja be.

A pályázatokat írásban “Pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül, zárt borítékban a POLGÁRMESTERNEK kell benyújtani 2018. október 8. napján 10 óráig.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1) a pályázó nevét, címét

2) a tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát

3) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja

4) a bérleti díjra vonatkozó ajánlatát

5) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a bérleti jogviszony megszűnését követően az eredeti állapotot helyreállítja

6) megvalósíthatósági tanulmány

7) üzleti terv

8) fedezetigazolás arról, hogy rendelkezik forrással a megvalósítására és működtetésre, üzemeltetésre

Az önkormányzat azzal az ajánlattevővel köt szerződést, aki városnak a legmegfelelőbb pályázatot, ötletet nyújtja be, és a fenti feltételeknek megfelel.

A pályázatok elbírálása során mérlegelendő szempontok főbb szempontok különösen:

  • az ötletpályázat megvalósítása milyen gazdasági előnyökkel jár az önkormányzat részére, illetve milyen költségekkel, kiadásokkal,
  • az ötletpályázat megvalósíthatósága, gazdaságossága,
  • városközponti területbe illő hasznosítás,
  • az épület műemléki értékeinek figyelembevétele,
  • a tervezett beruházás mennyire illeszkedik a városképbe, azt mennyiben fejleszti,
  • a lakosság számára mennyire elérhető, mennyiben szolgálja a lakosság érdekeit,
  • milyen időtartamra kíván beruházni,
  • a pályázó tervezett beruházást érintő tapasztalata.

A pályázatok bontásának helye és ideje: Településfejlesztési, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság által, a Polgármesteri Hivatal emeleti kis tanácskozó terme, 2018. október 24. napja, amelyen a pályázók jelen lehetnek. A pályázat elbírálása: 2018. november végén tartandó képviselő-testületi ülés.

A határidőn túl, valamint a hiányosan  benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra.

Amennyiben a pályázatra nem érkezik érvényes bérleti ajánlat a pályázati hirdetmény érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 10. napjáig.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, amennyiben egyetlen pályaművet sem talál a fenti szempontok figyelembevételével megvalósításra alkalmasnak.