Battonya

Pályázat – Pályázatíró munkatárs

Battonya Város Önkormányzata
pályázatot hirdet

pályázatíró munkatárs

munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Dél-Békési Kistérség Önkormányzatai, Civil szervezetei, gazdasági szereplői részére:

 • pályázatok, projektek előkészítése, projektgenerálás
 • pályázatok teljes kidolgozása (pályázati adatlapok, megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek önálló összeállítása, kapcsolattartás résztvevőkkel, koordinálás)
 • projektek háttérdokumentumainak beszerzése, feldolgozása (számlák, teljesítés-igazolások, könyvelési dokumentumok)
 • kifizetési kérelmek összeállítása
 • monitoring tevékenység ellátása
 • helyszíni ellenőrzések előkészítése, lebonyolítása és a pályázatokkal kapcsolatos könyvelési dokumentumok ellenőrzése
 • ügyfelekkel való kapcsolattartás

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállás megállapítására és a juttatásokra a „Munka törvénykönyvéről szóló” 2012. évi I. törvény az irányadó. Bérezése a munkáltatóval történő megegyezés szerint történik.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés (gazdasági, műszaki, jogi)
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikáció, jó problémamegoldó képesség
 • Nagy terhelhetőség
 • Precizitás, kiváló munkaminőség iránti elkötelezettség
 • Határidőtartás
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Tapasztalat pályázatírás területén

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
 • végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • motivációs levél bérigény megjelölésével

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Csaba nyújt, a 0668-456-000-ás telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/1086-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: pályázatíró munkatárs

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 25.