Battonya

Pályázat mezőőr munkakör betöltésére

Battonya Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

1 fő mezőőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Battonya város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Battonya város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. A munkavégzéshez az önkormányzat motorkerékpárt biztosít egész évben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium vagy szakmunkás bizonyítvány
 • Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte
 • nyilatkozat arról, hogy az A1 kategóriájú jogosítványt a munkakör betöltésétől számított 6 hónapon belül saját költségén megszerzi és addig a munkavégzést saját motorkerékpáron vállalja
 • Magyar állampolgárság
 • Betöltött 18. életév
 • Büntetlen előélet
 • Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
 • B kategóriájú vezetői jogosítvány
 • határozott megjelenés
 • megfelelő állóképesség
 • 6 hónap próbaidő

Az elbírálás szempontjából előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott, a pályázó szakmai végzettségét, személyes motivációit, kompetenciáját is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a lőfegyvertartási engedély másolata,
 • B kategóriájú vezetői jogosítvány másolata,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását,
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017.01.01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marjai János polgármester nyújt, a 0668-456-000/104 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7257-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         www.battonya.hu – 2016. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battonya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.