Battonya

Pályázat mezőőr munkakör betöltésére

Battonya Város Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Battonya Város Önkormányzata
1 fő mezőőr
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Battonya város közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Battonya város közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme. A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza. A munkavégzéshez az önkormányzat motorkerékpárt biztosít egész évben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium vagy szakmunkás bizonyítvány
 • Az 1997. évi CLIX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott mezőőri és rendészeti vizsga megléte
 • A1 kategóriájú jogosítvány
 • B kategóriájú vezetői jogosítvány
 • Magyar állampolgárság
 • Betöltött 18. életév
 • Büntetlen előélet
 • Fegyvertartási engedély sörétes lőfegyverre
 • határozott megjelenés
 • megfelelő állóképesség
 • 6 hónap próbaidő

Az elbírálás szempontjából előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott, a pályázó szakmai végzettségét, személyes motivációit, kompetenciáját is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a lőfegyvertartási engedély másolata,
 • B kategóriájú vezetői jogosítvány másolata,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázat zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását,
 • erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. április 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marjai János polgármester nyújt, a 0668-456-122 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/2931-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: mezőőr

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.battonya.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battonya.hu honlapon szerezhet.