Battonya

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Battonya Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Battonya Városi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet intézményvezetője (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. február 1- 2026. január 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5830 Battonya, Hunyadi utca 65.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető felelős az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       Egészségügyi főiskolai végzettség és szociális szakvizsga
 •       Tíz éves vezetői tapasztalat
 •       Magyar állampolgárság
 •       Cselekvőképesség
 •       Büntetlen előélet

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •   A pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza
 •   Az intézmény vezetésére vonatkozó program
 •   Szakmai vezetési program
 • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati eljárásban a résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerhessék, abba betekinthessenek
 •   Felsőfokú végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 •   Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/10516-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.
 •   Személyesen: Boros Csaba, Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.battonya.hu honlapon szerezhet.