Battonya

Pályázat – Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet Intézményvezető

Battonya Város Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020.02.01.-2025.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye: 5830 Battonya, Fő utca 79-81.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézményvezető felelős a Battonya Városi Önkormányzat Városellátó Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, műszaki-, agrár-, településüzemeltetés, vagy gazdasági szakirány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Műszaki-, agrár-, településüzemeltetési, vagy gazdasági pályán szerzett gyakorlat, legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe nevezhető ki;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei napra pontos adataival),
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi okmányok másolata,
 • vezetői engedély másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Boros Csaba polgármester nyújt, a 68/ 456-122-es telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja:

 •   Postai úton, a pályázatnak a Battonya Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/8774/2019 , valamint a beosztás megnevezését „intézményvezető”.
 •   Személyesen: Boros Csaba, Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. január 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

www.battonya.hu

www.kozigallas.gov.hu