Battonya

Önkormányzati Társulások

 

Dél-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult, jelenleg 94 tagot számlál. A tagtelepülések közös célja, hogy a Társulás területén található bezárt, megfelelő műszaki védelemmel nem rendelkező lakossági hulladéklerakókat rekultiválja, valamint korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozásával, az újrahasznosítást szolgáló szelektív hulladékgyűjtés és a komposztálás széleskörű elterjesztésével csökkentse a lerakóhelyekre kerülő hulladék mennyiségét. A települési hulladék szervezett gyűjtése és elhelyezése, a korszerű hulladékgazdálkodási technológiák alkalmazása napjainkban fontos feladatot jelent mind a szakemberek, mind a lakosság számára. A környezetünkért érzett felelősség mellett az európai uniós kötelezettségeink is indokolják a bezárt, korszerűtlen lerakók rekultivációjának, a környezetre való veszélyességük megszüntetésének fontosságát.

 

Dombegyház és Térsége Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás

 

Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás
A Tótkomlós és térsége állati hulladékának kezelésén belül, annak biztonságos, elkülönített gyűjtési és átmeneti tárolási rendszerének kialakítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozott ún. KIOP – Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program – keretében vissza nem térítendő támogatás igényelésére nyílt lehetőség az állati hulladékok, mint speciális kiemelt hulladékáramnak a többi hulladéktól elkülönülő gyűjtésére, kezelésére és ártalmatlanítására.
24 települési önkormányzat a saját forrásaik kiegészítése és környezetvédelmi feladataik megfelelő szinten történő ellátása céljából igénybe vette a KIOP pénzügyi eszközeit, és ennek érdekében – összhangban a pályázati előírásokkal – önkormányzati társulás létrehozását határozta el.
Június 17-én írták alá a tagok a Tótkomlós és térsége állati hulladék-kezelési Önkormányzati Társulás alapító dokumentumát, a társulási megállapodást. A társulás gesztora Tótkomlós Város Önkormányzata.

 

Dél-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
A Társulás 2010. január 27-én alakult meg, melyhez Medgyesegyháza 2010. március 25-én csatlakozott. A társult önkormányzatok jelenleg, Almáskamarás, Dombiratos, Magyarbánhegyes, Nagykamarás, Újkígyós és Medgyesegyháza. A társulás székhelye Újkígyóson található. A társulás célja, hogy a tagok a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjának II. beruházási szakaszát megvalósítsák, ehhez a Magyar Köztársaság költségvetése és az Európai Unió által biztosított vissza nem térítendő támogatás lehívására jogosultságot szerezzenek, majd a beruházást követő üzemeltetéssel egészséges ivóvizet biztosítsanak a résztvevő településeken.