Battonya

Népszavazás 2016. – Lakossági tájékoztató

Tisztelt Battonyai Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke a 233/2016.(VII.5.) KE határozatában országos népszavazást tűzött ki 2016. október 2. napjára a következő kérdésben:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa a nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napján szavazni reggel 6 órától este 19 óráig lehet abban a szavazókörben, amelyben a választópolgár a névjegyzékben szerepel. A szavazóköri névjegyzékbe felvételről a választópolgárok 2016. augusztus hó 15. napjáig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen szavazhat.

Szavazás Magyarországon a lakóhelytől távol (átjelentkezés)

Az a battonyai lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján belföldön, de lakcímétől távol tartózkodik lehetősége van arra, hogy átjelentkezésre irányuló kérelmet terjesszen elő a Helyi Választási Irodánál. Az átjelentkezésre irányuló kérelem legkésőbb 2016. szeptember 30.-án 16 óráig nyújtható be. Az átjelentkező választópolgár 2016. szeptember 30-án 16 óráig módosíthatja vagy visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

Szavazás külföldön

Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik 2016. szeptember 24-én 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe. Ez esetben Magyarország külképviseletein adhatja le a választópolgár a szavazatát.

Szavazás mozgóurnával

Az a választópolgár, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A mozgóurnát legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig a Battonyai Helyi Választási Irodától, a szavazás napján pedig (2016. október 2-án, vasárnap) 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni meghatalmazott útján vagy levélben. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri.

A szavazat leadásához szükséges, hogy a választópolgár igazolja személyazonosságát, és lakcímét vagy személyi azonosítóját, valamint, hogy szerepeljen a névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:

  • magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formájú személyi)
  • magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány
  • magyar hatóság által kiállított vezetői engedély.
  • magyar hatóság által kiállított útlevél, ideiglenes útlevél.

A személyi azonosító igazolására alkalmas:

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.

A lakcím igazolására alkalmas:

  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.

Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.

A népszavazással kapcsolatos bármely kérdésben a Helyi Választási Iroda nyújt felvilágosítást:

  • Helyi Választási Iroda vezetője: Varga István Tamás jegyző, telefon: 68/456-069, e-mail: battonya.jegyzo@fabinet.hu,
  • Helyi Választási Iroda vezető általános és jogi helyettese: dr. Czakó Anita aljegyző, telefon: 68/456-000/103, e-mail: battonya.jegyzo@fabinet.hu.

Szavazókörök címe:

001. szavazókör: Ötösőrsi Iskola, Fő utca 58.

002. szavazókör: Könyvtár, Fő utca 72/a

003. szavazókör: Napköziotthon, Fő utca 117.

004. szavazókör: SOS. Gyermekfalu, Hermann G. utca 21.

005. szavazókör: Szerb Általános Iskola és Óvoda, Hunyadi utca 54.

006. szavazókör: Városi Művelődési Központ, Fő utca 77.

 

Battonya, 2016. szeptember 15.

 

Varga István Tamás
Helyi Választási Iroda 
Vezetője

 

Megszüntető határozatok:

Almásiné-Kiss-Tímea

Kovácsné-Nagy-Ildikó

Simonné-Sutya-Ágnes

Sipos-Beáta

Terék-Gyula