Battonya

Nemzetiségek Napja- Díszünnepség Battonyán

A Békés Megyei Önkormányzat és Battonya Város Önkormányzata szervezésében a Nemzetiségek Napja alkalmából Battonyán került sor a Békés Megyei Nemzetiségek Napi Díszünnepségre 2016.december 16-án a Művelődési Központban. Az ünnepségen jelen volt Tircsi Richárd, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője, Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, Tolnai Péter a Békés Megyei Önkormányzat alelnöke, dr. Moka Eszter, a Békés Megyei Önkormányzat jegyzője, Marjai János Battonya polgármestere, valamint a nemzetiségek országos, megyei és helyi vezetői is.

Marjai János és Zalai Mihály köszöntőjét követően ünnepi beszédet mondott Tircsi Richárd főosztályvezető.

Ezután került sor az elismerések átadására.
A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése önkormányzati rendelete alapján:

A szlovák nemzetiség posztumusz kitüntetettje Ancsin Pálné, akinek elismerését fia, Ancsin László vette át. Ancsin Pálné alapító tagja volt a Csabai Szlovákok szervezetének, fáradhatatlanul ápolta a szervezet nemzetközi kapcsolatait. A Békéscsaba Szlovák Kultúrájáért Alapítvány elnökeként sokat tett a nemzetiségek együttműködéséért.

A német nemzetiség kitüntetettje Joschi Ament lett, aki német és magyar állampolgár, jelenleg Baden-Würtemberg tartomány egyik legnagyobb szövetkezeti bankjának osztályvezetője. Családjának apai ága Elekről származik. 2002 óta szervezi az „Elekiek világtalálkozóját”, a magyarországi utakat, Németországban az „Eleki búcsút”, szívügye a szoros együttműködés Elekkel, a város lakóival, az ott élő német közösséggel.

A roma nemzetiség kitüntetettje Surman László a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigánymissió vezető-presbitere, 2016. augusztusától az Eleki Pünkösdi Élim gyülekezet felavatott lelkésze. Elismerését Horváth Béla a Magyarországi Pünkösdi Egyház Munkatársa, az Eleki Pünkösdi Gyülekezet presbitere vette át.

A román nemzetiség kitüntetettje Tompán Angyelkóné, aki a nemzetiségi önkormányzatok megalakulása óta folyamatosan önkéntes munkát végez a magyarországi románság érdekében. Meghatározó szerepe van a Battonyai Románok Egyesületének működésében, szervezi a rendezvényeket, az egyesületi tagok utazását egyházi rendezvényekre, egyéb kirándulásokat, egyedül és hibátlanul végzi az egyesület teljes körű adminisztrációs munkáját.
Munkájának eredményességéhez hozzájárul nagy tapasztalata és segíteni akarása. Kedvességével és közvetlenségével mind a battonyai, mind a magyarországi románok körében nagy elismertségre tett szert. Következetesen, nagy munkabírással és önzetlenül látja el munkáját.

A szerb nemzetiség kitüntetettje a „Suferini” Szerb Hagyományőrző Néptánccsoport, amely öt évvel ezelőtt alakult. A szerb általános iskola pedagógusai, élükön Gyenes- Eckbauer Stanislavával és az iskola diákjai hívták létre azzal a céllal, hogy megőrizzék és átörökítsék a szerb nyelvet és a szerb kultúra értékeit. A csoportnak jelenleg 30 tagja van, köztük olyanok is, akik nem szerb származásúak ugyan, de fontosnak tartják a szerb nemzetiséghez tartozó hagyományokat, szokásokat, tradíciókat. Színvonalas előadásaikkal rendszeres fellépői a helyi és vidéki kulturális rendezvényeknek, itthon és külföldön is. Számos táncházi esten segítettek az érdeklődőknek elsajátítani a tánclépéseket. Aktív részesei a hagyománnyá vált Szerb Népzenei és Néptánc Tábor szervezésének és lebonyolításának.

A díjátadó utáni műsorban közreműködött: a Magdu Lucian Román Általános Iskola tánccsoportja, Szilágyi András és Móricz Bence romatáncokat adtak elő, a gyulai Implom József Általános Iskola „Kranzlein” kórusa német nyelvű karácsonyi dalkoszorút énekelt, kórusvezető: Garami Veronika. Ezt követően Farkas Ágnes és Móricz Bencze szlovák táncot mutattak be a nézőknek. A műsort a Suferini Szerb Hagyományőrző Néptánccsoport előadása zárta.