Battonya

Mezőhegyes, Mh-DK-3 jelű gázkút termelésbe állításának, kútbekötő vezeték létesítésének előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat

A MOL Nyrt., mint leendő környezethasználó kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban — a benyújtott dokumentációban, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 5. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével —megállapítom, hogy

a Mezőhegyes, Mh-DK-3 jelű gázkút termelésbe állítása és kútbekötő vezeték létesítése, üzemeltetése,
valamint felhagyása során nem származhatnak jelentős környezeti hatások,
ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A létesítmények megépítéséhez és üzemeltetéséhez a bányászatról szóló módosított 1993 évi XLVIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben előírt hatósági engedélyek szükségesek.

A kútbekötő vezeték által érintett termőföldek igénybevétele a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény alapján engedély köteles, így a beruházást megkezdeni csak az ingatlanügyi hatóság jogerős engedélyével lehet.

 

A határozat teljes anyagának a letöltése: 13006-038/2015.