Battonya

Megtartotta alakuló ülését az új képviselő-testület

2019. október 28-án megtartotta alakuló ülését Battonya Város Önkormányzatának újonnan megválasztott képviselő-testülete, amelyen első napirendi pontként Krista Béla-a Helyi Választási Bizottság elnöke-tájékoztatója hangzott el az önkormányzati képviselő és polgármester választás eredményéről.

Ezt követően ünnepélyes keretek között tettek esküt a képviselő-testület tagjai és Boros Csaba polgármester úr, valamint a két társadalmi megbízatású alpolgármester, Mákos Árpád és Rádai Imre.

A különböző rendeletek, határozatok módosításairól és a bejelentésekről Varga István Tamás jegyző úr tájékoztatta a megjelenteket.

Az új képviselő-testület döntése alapján az előző ciklus öt bizottsága helyett három bizottság alakult, a költséghatékonyságot szem előtt tartva.

A településfejlesztési, környezetvédelmi, mezőgazdasági és ügyrendi bizottság elnöke Takács Dezső képviselő, tagjai Simon Tibor, Gyubák Béla képviselők, valamint Ugrin Gábor és Marosán Rozália nem önkormányzati képviselők.

A pénzügyi bizottság elnöke Balázsné Szabó Erzsébet Ildikó képviselő, tagjai Kósa Norbert, Zomborácz Zita képviselők, valamint Jenei Ilona és Varga Ildikó nem önkormányzati képviselők.

A humánfejlesztési bizottság elnöke Zomborácz Zita képviselő, tagjai Balázsné Szabó Erzsébet Ildikó és Simon Tibor képviselők, valamint Sutya Miklósné és Besenyeiné Tompán Magdolna nem önkormányzati képviselők.

Az alakuló ülésen a napirend további pontjait és bejelentéseit egyhangúan elfogadták.

Az új képviselő-testület tagjainak eredményes munkát, az előttük álló feladatok megoldásához erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk!

A bizottságok nem önkormányzati tagjainak eskütétele.

Az új képviselő-testület tagjai: Gyubák Béla, Kósa Norbert, Zomborácz Zita, Mákos Árpád alpolgármester, Boros Csaba polgármester, Rádai Imre alpolgármester, Balázsné Szabó Erzsébet Ildikó, Takács Dezső, Simon Tibor.