Battonya

Meghívó lakossági fórumra

Battonya Város Önkormányzata 2019. október 17. napján (csütörtök) 16.00 órakor lakossági fórumot tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

A lakossági fórum helye: Battonya, Fő u. 91. Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem.

A lakossági fórum tárgya:

Előzetes tájékoztatás a partnerek részére Battonya Város településképi rendelet módosításához.

Battonya Város Önkormányzata figyelemmel a 2016. évi LXXIV. törvény előírásaira és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben leírt részletszabályokra, a 186/2017. (XII.22.) Kt. számú határozatában elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK).

A TAK, hatályos rendeleteink, értékvizsgálat és az adatszolgáltatások alapján elkészült a településképi rendelete (Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének településképének védelméről szóló 16/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet).

A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti jogkörben eljárva szakmai segítségnyújtással élt, amely következtében szükségessé vált a rendelet módosítása.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Battonya Város Önkormányzata a Battonya Város Önkormányzat Képviselő-testületének Battonya Város településképének védelméről szóló 16/2018. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítását megkezdi. A módosított rendelet megtekinthető a lakossági fórumon, és Kálmán József ügyintézőnél előre egyeztetett ügyfélfogadási időben, a fenti telefonszámon.

Az észrevételek, javaslatok közlésére a fórumon, illetve 2019. október 25 napjáig van mód a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen, postai úton Battonya Város polgármesterének címezve, 5830 Battonya, Fő u. 91. szám alatti címre, vagy elektronikus úton a polgarmester@battonya.hu e-mail címre, e-mail üzenet formájában.

Battonya, 2019. 10. 09.

Tisztelettel:

Marjai János György
polgármester