Battonya

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Battonyai Lakosok!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl.: fa, szén stb.) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A fenti Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab – a Battonyai Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezetnél (5830. Battonya, Hunyadi utca 65.) beszerezhető- igénybejelentés nyújtható be 2018. október 1. napjáig.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később NEM módosítható.

Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy legyen a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Amennyiben az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az önkormányzat nem fogadja be.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben (12.000.-Ft összegű juttatás) már részesült vagy kizárólag elektromos fűtéssel rendelkezik.

Az igénybejelentő által közölt adatok valóságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. Ha valószínűsíthető a vizsgálat eredményeként, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után.

Az önkormányzat a benyújtott igényekről tájékoztatja a Belügyminisztériumot, majd a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről született kormánydöntés alapján kerülhet sor a fűtőanyagok lakosság részére történő kiosztására.

Az igénybejelentő nyilatkozat személyesen igényelhető az ESZESZ Család-és Gyermekjóléti Szolgálatánál, Battonya, Hunyadi utca 65. szám alatt, hétköznapokon hétfő-kedd-szerdai napokon 14-16 óráig és itt is adható le a kitöltött igénybejelentő lap 2018. október 1. napjáig.

Battonya Város Önkormányzata