Battonya

Lakossági közmeghallgatás

A Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya értesíti az érintetteket, hogy a MOL Nyrt. előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett (13006/2015. ikt. sz.) az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságon a Mezőhegyes DK-3 jelű gázkút termelésbe állításának, ill. a kútbekötő vezeték létesítésének kapcsán.

A dokumentáció elbírálása során – a közigazgatási hatósági eljárás és a szolgáltatás általános szabályairól szóló mód. 2004. évi CXL. törvény 63. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

2015. július 22. napján, 10:00 órai kezdettel

lakossági közmeghallgatást tart. 

A közmeghallgatás helye: Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának tárgyalóterme (5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.).

Az engedélyezési dokumentáció ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8:30-12 óra, szerda 8:30-12 óra és 13-16 óra között) megtekinthető az I. fokú természetvédelmi hatóságon, valamint az érintett települések – Mezőhegyes és Battonya – polgármesteri hivatalaiban.

Jelen hirdetmény megtalálható az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság honlapján 2015. július 13. napjától. A dokumentációra vonatkozó észrevételeket, a közmeghallgatás időpontjáig az I. fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes jegyzőhöz lehet benyújtani.

A felügyelőség a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 5. § (2) bekezdése alapján az alábbi döntéseket hozhatja:

„5. § (2) A felügyelőség a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelőli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és — a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs Összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”