Battonya

Lakás Ingatlan Hirdetés

Battonya Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő Battonya 2523 hrsz, Fő utca 88.sz. alatti társasházi lakóingatlanban a következő lakásokat az alábbi minimum értéken eladásra meghirdeti:

1. Földszint 2. számú 69 m2-es lakást bruttó 2.400.000,- Ft értéken,
2. Első emelet 3. számú 66 m2-es lakást bruttó 2.100.000,- Ft értéken.
3. Első emelet 5. számú 45 m2-es lakást bruttó 2.200.000,- Ft értéken.

Az ingatlan keretbiztosítéki jelzáloggal terhelt, melynek törlésére a vételár megfizetése után van lehetősége az önkormányzatnak.
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlanok használaton kívül vannak, azonnal beköltözhetőek.

Az egy darab lakásra tett  ajánlat is érvényes. Azonos mértékű legmagasabb ajánlati ár esetén a kiíró versenytárgyalást tarthat. Azonos mértékű ajánlatnak minősülnek azok az ajánlatok melyek összege 10%-ot meg nem haladóan térnek el.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 100.000,- Ft/lakás.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a “Fő utca 88. értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

Bővebb felvilágosítást Battonya Város jegyzője ad.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. március hó 20-a.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére.