Battonya

A Helyi Választási Iroda Hirdetménye

Tisztelt Választópolgárok!

A köztársasági elnök a 7/2022. (I.11.) KE határozatával az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választását, valamint a 8/2022. (I.11.) KE határozatával az országos népszavazást 2022. április 3. napjára (vasárnap) tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) értelmében a szavazatszámláló bizottság három választott tagját és a szükséges számú póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg. A választott tagok személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

Battonya város közigazgatási területén működő szavazatszámláló bizottságokba tagok és póttagok jelentkezését várom.

Feltételek:

18. életévét betöltött magyar állampolgár, akinek Battonyán van bejelentett lakcíme (helyben lakási követelmény) és nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.

A Törvény 18.§-a alapján a választási bizottságnak nem lehet választott tagja

 • a köztársasági elnök,
 • a háznagy,
 • képviselő,
 • alpolgármester,
 • jegyző,
 • másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 • a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint
 • jelölt,
 • párt tagja,
 • a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja,
 • a választókerületben induló jelölt hozzátartozója,
 • a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

A szavazatszámláló bizottság tagjainak feladata:

– ellenőrzik a szavazóhelyiséget, levezetik a szavazást, gondoskodnak a szavazás törvényes lebonyolításáról,

– döntenek a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben,

– megszámlálják a szavazatokat, és megállapítják a szavazókörben a szavazás eredményét, amelyről jegyzőkönyvet állítanak ki.

Szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni, mely személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatalban (5830 Battonya, Fő u. 91.) vagy elérhető a www.battonya.hu internetes oldalon a Választás menüpont, 2022. évi Országgyűlési Választás alpont alatt.

A kitöltött jelentkezési lapot 2022. február 15-ig kell eljuttatni Varga István Tamás HVI Vezető részére postán (5830 Battonya, Fő u. 91.) vagy a Polgármesteri Hivatal Titkárságán leadva.

Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai munkájukért bruttó 50.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Törvény 15.§ (1) és 19.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.

Battonya, 2022. január 19.

Varga István Tamás          
a Helyi Választási Iroda vezetője