Battonya

Ingatlan Hirdetés – Fő u. 74.

Battonya Város Önkormányzata a Battonya 2510/1. hrsz, Fő utca 74.sz. alatti kivett gyógyszertár megnevezésű ingatlanban található, az önkormányzat 80/577-ed tulajdoni hányadát képező lakást az alábbi minimum értéken eladásra meghirdeti:


8.030.000,- Ft+ÁFA

Az ingatlan földhivatali besorolása jelenleg kivett gyógyszertár.

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv. 14.§ (2) értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az ingatlan használaton kívül van, azonnal beköltözhető.

Ajánlatkérő az eljárásban részvételt biztosíték adásához köti.  Az ajánlati biztosíték összegszerűen meghatározott mértéke 1.000.000,- Ft/ingatlan.

Az ajánlati biztosíték díjának megfizetése átutalással, az eladó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733089-15344155-00000000 számú számlájára, az átutalás közlemény rovatában a „Fő utca 74. értékesítés biztosíték” hivatkozás feltüntetésével történik.  Az ajánlati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámít, a vesztes ajánlattevőnek visszajár, amennyiben a nyertes ajánlattevő nem köt szerződést az ajánlati biztosíték nem jár vissza.

Bővebb felvilágosítást Battonya Város jegyzője ad.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember hó 22-e.

Amennyiben az ingatlanra nem érkezik érvényes vételi ajánlat a hirdetés érvényessége automatikusan meghosszabbodik a következő hónap 20. napjáig.

A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére.