Battonya

Hirdetmény – Településrendezési Eszköz módosítása

Battonya Város Képviselő Testülete 165/2016. (V.26.) KT Határozatában hozzájárult a  hatályos Településrendezési Eszköz  2016 évi módosításának előkészítéséhez.

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. r.) 32.§-ában foglaltak értelmében a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályait a teljes eljárásra vonatkozó előírások szerint kell alkalmazni.

A Korm. r. 38.§ (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően a véleményezési szakasz indítását kezdeményezem.

 

Kifüggesztés napja:  2016. december 14.

Levétel napja:           2016. december 29.

 

A partnerségi egyeztetésben résztvevő partner:

– a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

– Battonyai székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,

– Battonyai székhellyel bejegyzett civil szervezet,

A betekintés nyilvános.

 

Közhírré tétel helye:

Battonya Város közterülete

Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

Battonya Város honlapja

 

Az érintettek az ügy egyéb irataiba betekinthettek Battonya Város Polgármesteri Hivatal I. emelet 6. szobában, Kálmán József ügyintézőnél, ügyfélfogadási napokon.

Battonya, 2016. december 14.

 

                                                                                              Marjai János György
                                                                                         polgármester  megbízásából:

                                                                                                   Kálmán József
                                                                                                 vezető-főtanácsos