Battonya

Feladat az identitás erősítése kisgyermekkorban

Korobán Éva Battonya Város Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet intézményvezetője maga is részt vesz a Dél-Békés Jövőjéért Szövetség munkájában, összefogással többek között azon dolgoznak, hogy erősítsék az identitástudatot a helyiekben, valamint elérjék fő céljukat: a fiatalok helyben tartását. Céljuk elérése érdekében Calendula terv néven dolgoznak ki egy komplexitásra épülő stratégiát.

identitas

– Milyen lépéseket terveznek annak érdekében, hogy elérjék Dél-Békésnek stabilitást, az itt élő embereknek identitást?

– Fontos, hogy megfelelő életkörülményeket teremtsünk a Dél-Békésben élők számára. A Maslow szükséglethierarchiát szem előtt tartva határozzuk meg azokat a lépéseket és tetteket, melyek az itt élők érdekét szolgálja. Az emberi szükségletek egymásra épülnek, hierarchikus rendet alkotnak. Ide soroljuk a fiziológiai szükségleteket, a biztonság iránti igényt, a szociális szükségleteket, valamint a megbecsültségre és az önmegvalósításra való törekvést is. A stabilitáshoz hozzá tartozik a munkahelyteremtése, a kulturális programok szervezése, valamint az élhetőbb és tartalmasabb élet biztosítása, melyek mind-mind a fiatalok helyben tartását szolgálja.

 – Hogyan tudják ösztönözni a térségben élő fiatalokat, hogy szakmájuk megszerzése után Dél-Békés valamelyik településén vállaljanak munkát, ne hagyják el a térségünket?

– Nagyon fontos lenne, hogy a szakmai gyakorlatok már a kistérségen belül, adott településeken valósuljanak meg. A szakmai gyakorlatok megvalósítása érdekében megfelelő háttér kialakítása lenne szükséges. Mindenképpen célszerű lenne egy felmérést készíteni, így pontos képet kapnánk egyrészt arról, hogy milyen szakmai háttér áll már rendelkezésre, másrészt arra, milyen végzettségre lenne szükség.

 Battonyán a Biztos Kezdet Gyermekház 2010 januárjában nyitotta meg kapuit. Mennyire járul hozzá egy településen az identitás formálásában egy ilyen kezdeményezés, mint az Önök Gyermekháza?

Sure Start – Biztos kezdet. Egy rendszer, egy program, melyet 1998-ban vezettek be Angliában. Célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek életük legfogékonyabb korszakában, 0-5 éves korban, a lehető legjobb ellátásban részesüljenek a körülményekhez képest. Komplex feladatként képzelték el, ahol a gyermekekkel együtt fejlődnek a szülők is, az egész családi közösség. A gyerekházas családokban egy úgymond „Házas összetartozás” alakul ki a hónapok, évek alatt. Számít a véleményük, meghallgatják, partnernek tekintik őket a Ház életében, és ezáltal a város életében is szerepet kapnak, kötődnek a városhoz. A Házba járó gyerekek már tartoznak egy közösséghez, és amikor óvodába kerülnek, már tudják, hogy egymásra számíthatnak. A Házas évek alatt megismerik a város nevezetességeit, a programok által bekapcsolódnak a város életébe, megismerik a helyi intézményeket, kulturális programokat. Ha nem járnának a házba, akkor ezekből kimaradnának. Így identitásuk a városhoz való tartozásuk még jobban erősödik. Munkacsoportunk javaslatként említette meg, hogy fontos lenne, ha minden településen működhetne egy Biztos Kezdet Gyermekház. Minden fejlesztéshez forrásra van szükség, térségünk komplex programmal fejlesztendő járás, uniós elvek szerint is cél a területi kiegyenlítődés. Azonban ahhoz, hogy ezek a források eljussanak térségünkben fontos egy összefogás, egy lobbierő, amivel ezeket el tudjuk érni. Ilyen összefogásra ösztönöz minket Simonka György, térségünk országgyűlési képviselője is.

 

Forrás: calendulaterv.hu