Battonya

Elismerések a Városnapon

Battonya Város Önkormányzatának képviselő-testülete rendeletben határozott arról, hogy milyen módon és formában ismeri el a városért dolgozókat, a város hírnevének öregbítőit, büszkeségeinket és mind több területen jutalmazza a kiemelkedő egyéniségeket. Ebben az esztendőben is több díjat osztottak ki a Művelődési Központban megrendezett ünnepi testületi ülésen.  Marjai János polgármester úr megnyitója után a díjazottakat Varga István Tamás jegyző úr méltatta és polgármester úrral együtt átadta részükre az elismeréseket.

 Battonya Városa köszönetét fejezte ki Beočin városának a 20 éve tartó, az oktatás, a kultúra, a sport, a szerb és a magyar hagyományok terén létrejött sikeres testvérvárosi együttműködésért. A testületi ülésen átadták testvérvárosunk képviselőinek a köszönő oklevelet és Kovács Anna Brigitta Battonyáról elszármazott festőművész alkotását.

 A Képviselő-testület Battonya város kulturális fejlődésében betöltött szerepéért Battonya posztumusz Díszpolgára címet adományozott DÉNES MIHÁLYNAK, a József Attila Művelődési Központ egykori igazgatójának, amelyet lánya, Varga Istvánné Dénes Rozália vett át.

 Battonya város fejlődésében való aktív tevékenységéért és a nemzetiségi kultúra fennmaradásában kifejtett tevékenységéért Battonya Díszpolgára címet kapott KRESZTA TRAJÁN.

 A testület városunk iránti elkötelezettségéért, a kultúra területén végzett tevékenységéért a „Battonyáért” Emlékérmet adományozta KRUCSAINÉ HERTER ANIKÓNAK, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárának.

 Városunk iránti elkötelezettségéért a 2018. év Battonyáról elszármazottja címet vehetett át DR. PÁLI TIBOR.

 A 2018. év közösségi embere címet kapott HALÁSZ ISTVÁNNÉ a helyi nyugdíjas közösségért végzett kimagasló, lelkiismeretes munkájának elismeréséül.

 A 2018. év sportolója díjat ebben az esztendőben ketten kaptak, VARGA FANNI REBEKA, a bothúzó sportágban nyújtott teljesítményéért, hazai és világversenyeken való kiváló szerepléséért, valamint TÓTH BALÁZS, a hosszú évek óta magas színvonalon végzett sporttevékenységéért, példás szorgalmáért, a taekwon-do sport iránti elkötelezettségéért.

 A képviselő-testület a 2018. év Közösségéért címet adományozta a SUFERINI –BATTONYAI SZERB KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET számára a közösségépítés példamutató voltáért, a szerb néphagyomány őrzéséért, Battonya város hírnevének öregbítéséért.

 A város minden iskolája ajánlhatott diákokat, akik példás tanulmányi eredményeikkel, magatartásukkal, szorgalmukkal kitűntek, megye- és országszerte is öregbítették városunk hírnevét. A 2018. év tanulója, sportolója: SELLEI MÁTÉ, a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója, MAJLÁTI MÁRK, a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója, MATYUCZ GYÖRGY, a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda tanulója, RISTIN ROLAND DÁNIEL, a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda tanulója.

 Önkormányzatunk lehetőséget biztosít arra, hogy az ünnepi ülés keretében a város oktatási intézményei, illetve civil szervezetei jutalmazzák tanulóikat. Ebben az esztendőben a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda élt ezzel a lehetőséggel, PUTNOKI ZITA és GRUNCSITY VIRÁG kaptak elismerést példamutató szorgalmukért, kiváló tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért.

Battonya Városa köszönetét fejezte ki Beočin városának a 20 éve tartó, az oktatás, a kultúra, a sport, a szerb és a magyar hagyományok terén létrejött sikeres testvérvárosi együttműködésért. A testületi ülésen Marjai János polgármester úr átadta testvérvárosunk képviselőinek a köszönő oklevelet és Kovács Anna Brigitta Battonyáról elszármazott festőművész alkotását.

DÉNES MIHÁLY, a Battonya Város posztumusz Díszpolgári cím kitüntetettje.

DÉNES MIHÁLY Battonya posztumusz Díszpolgára elismerését lánya, Varga Istvánné Dénes Rozália vette át.

KRESZTA TRAJÁN, a Battonya Város Díszpolgára cím kitüntetettje.

KRUCSAINÉ HERTER ANIKÓ, az EMMI kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, a 2018. év „Battonyáért” Emlékérem kitüntetettje.

DR. PÁLI TIBOR, a 2018. év Battonyáról elszármazottja.

HALÁSZ ISTVÁNNÉ, a 2018. év Közösségért kitüntetettje.

VARGA FANNI REBEKA, a 2018. év sportolója kitüntetettje.

TÓTH BALÁZS, a 2018. év sportolója kitüntetettje.

A SUFERINI- BATTONYAI SZERB KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET, a 2018. év Közösségért díjazottja.

MAJLÁTI MÁRK, a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója – kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért a 2018. ÉV TANULÓJA, SPORTOLÓJA.

SELLEI MÁTÉ, a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója – kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért a 2018. ÉV TANULÓJA, SPORTOLÓJA.

MATYUCZ GYÖRGY, a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda tanulója – kiváló tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és példamutató közösségi munkájáért a 2018. ÉV TANULÓJA, SPORTOLÓJA.

RISTIN ROLAND DÁNIEL, a Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda tanulója, kiemelkedő tanulmányi eredményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért a 2018. ÉV TANULÓJA, SPORTOLÓJA.

PUTNOKI ZITA, a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója, példamutató szorgalmáért, kiváló tanulmányi eredményéért és közösségi munkájáért a Battonyai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány díjazottja.

GRUNCSITY VIRÁG, a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója, példamutató szorgalmáért, magatartásáért, kitűnő tanulmányi eredményéért a Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesület díjazottja.