Battonya

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Járványügyi megelőző intézkedésként a rókák veszettség elleni immunizálásával kapcsolatos csalétek – vakcina kihelyezése okán a vakcinázás kezdetétől számított 21 nap időtartamra 2019. év október hó 5. napjától 2019. év október hó 26. napjáig

az Orosházi járás illetékességi területén

Békéssámson, Csanádapáca, Gádoros, Kardoskút, Nagyszénás, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós

a Mezőkovácsházai járás illetékességi területén

Almáskamarás, Battonya, Dombegyház, Dombiratos, Kaszaper, Kevermes, Kisdombegyház,Kunágota, Magyarbánhegyes, Magyardombegyház. Medgyesbodzás, Medgyesegyháza. Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Nagykamarás, Pusztaottlaka, Végegyháza,

település teljes közigazgatási területére ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

A járványügyi intézkedés hatálya alatt:

1.) Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett

csalétek-vakcinával ne érintkezhessenek.

2.) A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén. csak na hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

3.) Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebet, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól

4.) Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

5.) Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

6.) A Települési Önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat tartama alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni-

7.) A jelzett időszakban a település közigazgatási területén a legeltetés tilos.

Amennyiben rendkívüli esemény történik (vétlen vagy szándékos emberi érintkezés a vakcinával) azt hozzám és a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztályához (5900 Orosháza. Szabadság tér 3. sz. Telefonszám: 06-68-417-283) haladéktalanul be kell jelenteni. Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.

Amennyiben a vakcinázott területen vadon élő és/Vagy háziállat elhullott tetemét fellelik, annak érintetlenül hagyása mellett haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes hatósági állatorvost vagy a helyi önkormányzatot vagy a vadásztársaságot.

Hatósági döntésem egy kiadmánya egyidejű közlésével megkeresem a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalát , valamint a Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházi Járási Hivatalát, hogy az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozatom helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjék.

Határozatomat a fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandónak mondom ki.

A határozat ellen 15 napon belül, a Békés Megyei Kormányhivatalnak cimzett (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.), de hivatalomnál két példányban benyújtott -illetékmentes-fellebbezéssel lehet élni.