Battonya

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A Békés Megyei Kormányhivatal mint élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi hatáskörben eljáró hatóság a rókák veszettségének megelőzése érdekében kihelyezett csalétek-vakcina miatt állat-járványügyi intézkedésként Ecsegfalva, Szarvas és Békésszentandrás települések kivételével Békés megye közigazgatási területére vonatkozóan 2021. október 2. – 22. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

Az állat-járványügyi intézkedés hatálya alatt:
1. Tartási helyén minden kutyát elzárva, illetőleg megkötve kell tartani úgy, hogy a kihelyezett csalétek vakcinával ne érintkezhessen. Zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

2. A település területéről kutyát kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltás megléte esetén, csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

3. Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

4. Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.

5. Az ebzárlat alatt a húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

6. A települési önkormányzat köteles a szabadon talált, kóbor ebek befogása iránt intézkedni. Az ebzárlat ideje alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni.

7. A jelzett időszakban a legeltetés tilos.

Amennyiben az alkalmazott csalétek-vakcina bőrre, sebbe, szembe, orrba, szájba, nyálkahártyára kerül, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni és értesíteni kell a népegészségügyi
hatáskörben eljáró járási hivatalt. A járási hivatalok vezetői gondoskodnak az állat-járványügyi intézkedés elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről.

A döntés a közléssel végleges. A határozat ellen a keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással a közléstől számított 30 napon belül a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (Szeged, Főfasor 16-20.) címezve, a Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztályhoz (5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2.) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv az űrlapbenyújtási támogatási szolgáltatás (IKR rendszer használata elérhető az e­-kormanyablak.kh.gov.hu oldalon) igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a hatóság hivatali kapujára. A hivatali kapu elérhetősége: BEMKHELELM.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya. A Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztálya a keresetlevelet – a keresetlevélben foglaltakra vonatkozóan kialakított nyilatkozatával együtt – 30 napon belül továbbítja a bírósághoz.

A közigazgatási per illetékköteles, amelynek mértéke 30.000.-Ft, azonban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását és azt a bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a bíróság – az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály megsértésének kivételével – a jogszabálysértő vagy más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak, a határozatot hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a határozatot hozó közigazgatási hatóságot új eljárásra kötelezi. A bíróság a határozatot megváltoztathatja.

A határozat letölthető: BE/25/2717-3/2021.