Battonya

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 6. Nemzeti Gyásznap, az Aradi Vértanúk emléknapja. Battonya Város Önkormányzata és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár közös szervezésében emlékeztünk meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mártírjairól a Művelődési Központban.

Emlékező beszédében Marjai János polgármester úr így fogalmazott: 
„…Arad gyertyái az erkölcsi példát világítják meg nekünk. Tanuljunk történelmünk nagy alakjaitól és a magyar valóságban addig nyújtsuk egymás felé a kezünket, míg átér ideológiai vagy gazdasági törésvonalak szakadéka felett. 
Tolsztoj igazsága legyen vezérfonalunk: 
Fogjunk össze mind, akik szeretjük a jót és legyen zászlónk a cselekvő erény!”

A megemlékezés fáklyás felvonulással folytatódott, majd a város vezetői, testvérvárosunk, Pécska és az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat az emléktáblák előtt.