Battonya

Álláspályázat: Pénzügyi ügyintéző – főkönyvi könyvelő

Battonyai Polgármesteri Hivatal
a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Battonyai Polgármesteri Hivatal
pénzügyi ügyintéző – főkönyvi könyvelő
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5830 Battonya, Fő utca 91.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Analitikus nyilvántartást vezet az Önkormányzat és annak intézményei követelésállományáról.

Elkészíti az általa nyilvántartott követelések évi végi leltárát.

Az Önkormányzat és intézmények energiafelhasználásának vezetése.

Feladata a banki bizonylatok kivonat szerinti, idősoros dossziéba rendezése, a banki és készpénzes bizonylatok, az eredeti és módosított előirányzat kontírozása.

Elvégzi a banki és pénztári bizonylatok, az előirányzatok számítógépes főkönyvi könyvelését.

Kontírozza és rögzíti a főkönyvi könyvelésben a béreket, a befektetett eszközök értékcsökkentését, pénzforgalom nélküli mozgásokat, negyedévente a mérlegtételek állományváltozását, valamint kötelezettségvállalások alakulását.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Battonyai Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú pénzügyi képesítés, vagy felsőfokú iskolai pénzügyi végzettség
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Főkönyvi könyvelésben szerzett tapasztalat, mérlegképes könyvelői szakképzettség, ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • közszolgálati gyakorlat igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása
 • végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mákosné Rafai Annamária nyújt, a 0668-456-000/112 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Battonyai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5830 Battonya, Fő utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/3452-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.battonya.hu