Battonya

’56 hőseire emlékeztünk

„Az emlékezés kötelesség. Az örökösök örök felelőssége. Mert a történelem természete ilyen: örökséget hagy, felelősséget rak a késői nemzedékek vállára. Tamási Áron írja 1956-ról: A kehely, amelyben magyarok vércseppjei szentelik meg az éltető italt, a világot arra inti, hogy nagyobb gonddal és tisztább lélekkel őrködjék az emberi lét méltósága fölött.”

Battonya Város Önkormányzata és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében tisztelegtünk az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt. A Marjai János polgármester úr emlékezőbeszédét követő montázsban dr. Rimayné Roczkó Zsuzsanna, Flender Ákos, Miholka Róbert és Zsóri Martin idézték fel ’56 drámai eseményeit, majd a város vezetői, testvérvárosunk, Pécska és az intézmények, valamint a civil szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat a Szentháromság Plébániatemplom melletti emlékmű előtt.

A rendezvény a Polgármesteri Hivatalnál lévő emléktáblánál ért véget, ahol az ’56-os Nemzetőrség képviseletében ünnepi beszédet mondott Dr. Rimay István.