Battonya

2018. szeptember 27.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2018. szeptember 27. napján csütörtökön, 14 órakor ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza emeleti tanácskozó terme

Napirendek:

1., Jelentés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Battonya Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.2.) önkormányzati rendelet módosítása 

Tájékoztatás a Battonya Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi adatairól

3., Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához

Pályázat kiírása a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

4., Dareh Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

5., Megbízási szerződés hosszabbítása

6., Tóth Sándorné kérelmének elbírálása

7., A “Battonyai Orvosi Rendelő” infrastrukturális fejlesztése megnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásának eredménye

8., VP6-721-741.3-16 kódszámú pályázat

9., Pályázat benyújtása rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásra

10., Bejelentések