Battonya

2023. május 25.

 

Meghívó

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2023. május 25. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság beszámolója Battonya város 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

3., Battonya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

4., 2022. évi maradvány elszámolása

5., A 2022. évi éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

6., Battonya Város Önkormányzatának költségvetési intézményei valamint a Battonyai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok beterjesztésének tudomásul vétele

7., A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója és könyvvizsgálói jelentése

8., Az önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése

9., Kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosítása

10., Gyepmesteri szerződés megkötésének kezdeményezése

11., Battonya Város Önkormányzata és a Vantage Towers Zrt. közötti bérleti szerződés (Vodafone torony) módosítása

12., Battonya, Kígyó utca 39. szám alatti ingatlan Battonya Város Önkormányzata részére történő térítésmentes felajánlása

13., Csatlakozás az Országgyűlés békepárti határozatához

14., Bejelentések