Battonya

2022. május 26.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. május 26. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirendi pont:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2., Humán Szolgáltató Központ beszámolója

3., Battonya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásról) szóló rendelet tervezet és a zárszámadáshoz kapcsolódó szöveges beszámoló

Kiegészítő melléklet
Rendelet tervezet

4., 2021. évi maradvány elszámolása

5., A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása

6., A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója és könyvvizsgálói jelentése

7., A 2021. évi éves belső ellenőrzési tevékenységről szóló jelentés

8., Battonya Város Önkormányzatának költségvetési intézményei, valamint a Battonyai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozatok beterjesztésének tudomásul vétele

9., Folyószámla-hitelkeret megemelése

10., TOP- Plusz pályázatok benyújtása

11., Élelmezési nyersanyagnorma emelése

12., Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak értékelése

13., Mezőkovácsháza Város Önkormányzata által fenntartott és működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálat 2021. évi feladatellátásáról és működéséről szóló szakmai- és pénzügyi beszámoló elfogadása

14., Bejelentések

Zárt ülés

1., „2022. Év Tanulója” kitüntető cím adományozása

2., Önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem

3., Battonya, Hársfa utca 21. szám alatti lakás jogcím nélküli használatának megszüntetése

4.,  Szociális bérlakás iránti pályázatok elbírálása