Battonya

2022. június 30.

MEGHÍVÓ

Battonya Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2022. június 30. napján csütörtökön,  14 órakor  ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Napirend:

1., Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a polgármesterre és a jegyzőre átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről 

2., A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság beszámolója Battonya város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

3., A Zöld-Rózsa Óvoda Közalapítvány beszámolója 

4., Battonya Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016.(XII.1.) önkormányzati rendeletének módosítása 

5.,A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az intézményi térítési díjakról szóló 23/2021.(X.29.) önkormányzati rendelet módosítása 

6., A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

7., Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2006.(VIII.11.) önkormányzati rendelet módosítása

8., Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok szociális helyzet alapján történő bérbeadására vonatkozó pályázat kiírása

9.,A TOP-2.1.2-15-BS1-2019-00024 kódszámú „Zöld és egészséges Battonyáért- Zöld város 2.” megnevezésű pályázat költségnövekménye 

10., TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési célú hitelkérelem benyújtása

11., A VP-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó fejlesztési célú hitelkérelem benyújtása

12., A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásához tartozó ajánlat felhívása

13., A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásához bíráló bizottság felállítása 

14., Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet által nyújtott házi segítségnyújtás ellátotti létszámának meghatározása 

15., Battonya Város Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet – házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás – szakmai programjának módosítása 

16., Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet 2021. évi tevékenységéről 

17., A Battonya Város Önkormányzat Városellátó Szervezet által használt kormányzati funkció felvétele az Alapító Okiratba és bejelentése a közhiteles törzskönyvi nyilvántartásba 

18., Battonya Város Önkormányzata és az AHAU Solar Zrt. közötti ingatlant terhelő vételi jogot alapító szerződés 

19., A Sporttelep villámvédelmi kivitelezése 

20., A Battonya, 3084 és 3085 helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok telekalakítási eljárása és ingatlan-nyilvántartási átvezetése

21., A Battonya, 1485 helyrajzi szám alatti nyilvános mosdó és öltöző épületének ingatlan-nyilvántartási átvezetése

22., A Battonya Fő utca 90/A. szám alatti ingatlan bejárati ajtó előtti lépcső építése

23., Ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó döntés meghozatala 

24., A Battonya, Fő utca 91. szám alatti volt lángossütő üzlethelyiség bérbeadása 

25., A Puskin utca átnevezésével kapcsolatos 156/2021.(XI.30.) Kt. határozat felülvizsgálata

26., Bejelentések